Anikara

Mizuki Nana

Profile

Character
Kururu
Hoshina Utau
Kyua Burossamu
Shionn
Jenisu Katorēnn
Shinobu
Ogata Rina
Hanasaki Tsubomi
Kazanari Tsubasa
Sex
Female
Birthday
1980-01-21
Blood Type
O
Official Site
http://www.mizukinana.jp/

Song of Mizuki Nana