Anikara

Ono Daisuke

Profile

Ono Daisuke
Character
Satou Sennsei
Satou Junn
Hosaka
Kimishita Atsushi
Kishi Kyousuke
Akira
Sumeragi Kira
Kirigakure Saizou
Kazama Kyousuke
Sex
Male
Birthday
1978-05-04
Blood Type
O

Song of Ono Daisuke

Range -
Oct-1 -
Range -
Oct-1 -
Range -
Oct-1 -
Range -
Oct-1 -
Range -
Oct-1 -